Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19


El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 estableix la limitació de la llibertat de circulació de les persones i determina per a quines activitats es podrà circular per les vies d’ús públic.

A partir del dilluns 23 de març a les 00:00h per circular s’haurà de portar el certificat on s’especifica el motiu del desplaçament. El viatge pot estar relacionat amb les següents activitats:

  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
  • Assistència a centre, servei o establiment sanitari
  • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
  • Especifiqueu l’empresa:
  • Retorn al lloc de residència habitual
  • Assistència o atenció a persones grans, menors d’edat, dependents, persones amb
  • discapacitat o persones especialment vulnerables
  • Desplaçament a entitat financera o d’assegurança
  • Causa de força major o situació de necessitat

 

Més informació >

Descarregar certificat >