SALUT. CANALS DE CONTACTE


Informació sobre coronavirus

canalsalut.gencat.cat/coronavirus http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

 

061 

Consultes sanitàries o simptomatologia COVID-19 al 

 

012

Consultes generals

 

112

Emergències (si cal presència immediata de metge/ambulància, policia, bombers,…)


 

info18_3