BOSSES COMPOSTABLES GRATUÏTES

Campanya de foment de la recollida de la fracció orgànica amb bosses compostables gratuïtes.

Vine a recollir les teves bosses gratuïtes a l’Ajuntament.