COMUNICAT DE CREMA

COMUNICACIONS DE CREMA

Les comunicacions de crema pel període comprès entre el 16 d’octubre de 2020 i el 14 de març de 2021 que fins a ara ens feien únicament a l’ajuntament, a partir d’ara també es poden fer de forma telemàtica des del nou servei de tràmits de la Generalitat de Catalunya.