COMUNICAT SOBRE EL TRANSPORT ESCOLAR

Benvolguts pares i mares de Fornells,

Per mitjà d’aquest escrit volem aclarir i desmentir algunes de les informacions que han sorgit aquests dies sobre el tema de transport escolar dels alumnes de Batxillerat i que han generat, en alguns casos, confusió i malestar. Algunes de les informacions que cal clarificar són les següents:

  • Pels estudiants de Batxillerat mai hi ha hagut un transport escolar específic, ja que al ser estudis postobligatoris no hi ha l’obligació de transport. No obstant això, fins ara des del Consell Comarcal el que es feia era aprofitar les places que quedaven lliures de l’alumnat d’ESO per oferir-les als estudiants de Batxillerat. Algun any no es va poder donar cabuda a tots els alumnes, havent d’adoptar forçosament, per part del Consell alguns criteris de selecció. No obstant això, la majoria de cursos i, concretament a Fornells, hi han tingut cabuda tots els alumnes i podria ser que el curs vinent 19-20, seguíssim en aquesta mateixa línia, per tant, no hi hauria cap problema.
  • Una altra informació que cal clarificar és que aquest transport s’ha de pagar, és a dir no és el 100% gratuït com per l’alumnat d’ESO, tot i que el cost és molt més reduït degut a que s’aprofita un autobús existent.
  • Davant aquesta situació, des del mes de novembre, juntament amb l’equip directiu del centre, els regidors/es dels Ajuntaments implicats i l’AMPA hem fet reunions per parlar i treballar aquest tema exposant la situació i analitzant els pros i contres de cada una de les opcions plantejades.
  • Paral·lelament a aquestes reunions, des de l’Ajuntament de Fornells també ens hem plantejat aquest tema i hem treballat per cercar, com a municipi, les possibilitats que hi poden haver. Per això, i per disposar del coneixement real de la situació, vam parlar tant amb el Consell Comarcal, el Departament d’Educació, com amb altres centres educatius amb la mateixa casuística i, fins i tot, amb una empresa d’autocars.
  • No obstant això, davant de l’alarma social creada, juntament amb l’Ajuntament de Quart, tenim concertada una reunió amb el Departament d’Educació per tractar el tema tot i que sabem que, segons converses prèvies, a nivell de Catalunya, el Departament d’Educació no disposa aquest servei en cap dels centres educatius similars al de Vilablareix per ser estudis postobligatoris.

 

Així doncs, no és veritat que s’anul·li aquest transport i no és veritat que no hi hagi cap solució, ja que aquests darrers mesos hi hem estat treballant i tenim diferents opcions i solucions sobre la taula.

Per tant, pares i mares de Fornells amb aquest escrit, a part de clarificar algunes informacions, us volem generar també un missatge de tranquil·litat ja que no tingueu cap dubte que des de l’Ajuntament de Fornells, i treballant conjuntament i de manera constructiva com fins ara amb la resta d’Ajuntaments implicats, l’equip directiu del centre i l’AMPA cercarem les diferents opcions per trobar una solució conjunta, ja que hi ha la bona voluntat de totes les entitats i institucions implicades.

Agraïm totes les informacions que ens heu anat explicant i aportant al llarg d’aquests dies i que sabem que han generat enrenou i confusió.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol altra dubte i/o informació que considereu oportuna.