CONCURS LITERARI INFANTIL I JUVENIL CLER 2021

CONTES PER SALVAR EL PLANETA

La biblioteca de Fornells de la Selva, amb el suport del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona convoca un concurs de literatura infantil i juvenil de 6 a 14 anys. El tema d’aquesta edició és “Contes per salvar el planeta”.

 

Categories:

Els inscrits participaran en tres categories diferents per grups d’edat i només s’acceptarà una obra per participant

 • De 6-8 anys (categoria A)
 • De 9-11 anys (categoria B)
 • De 12-14 anys (categoria C)

 

Extensió:

 • Per a la categoria A: l’extensió és d’un full DINA4 a una sola cara i pot combinar text i dibuix.
 • Per a la categoria B: l’extensió màxima és de dos fulls DINA4 a una sola cara.
 • Per a la categoria C: l’extensió màxima és de tres fulls DINA4 a una sola cara.

 

Forma de presentació:

L’obra literària s’ha de presentar en dos sobres tancats:

 • El sobre número 1 ha de contenir l’original.
 • El sobre número 2 ha de contenir una fitxa amb les dades personals següents:
  • Pseudònim
  • Nom i cognoms
  • Títol de l’obra
  • Correu electrònic
  • Telèfon de contacte
  • Nom de l’escola

En els dos sobres han de constar, ben visibles, el pseudònim escollit, el nom del concurs, la categoria i el títol de l’obra. L’original i les còpies no han d’estar signades. Únicament s’accepta la inscripció del pseudònim.    

L’obra també es pot enviar per correu electrònic a l’adreça fornells@bibgirona.cat seguint aquestes instruccions:

 • En l’apartat assumpte es farà constar el nom del premi al qual s’opta.
 • En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, el títol de l’obra i, si s’escau, el pseudònim de l’autor.
 • L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.
 • En un altre document adjunt, en format Word o PDF, es faran constar les referències que permetin identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). Aquest document tindrà com a nom la paraula PLICA seguida del títol de l’obra.

 

Lloc i termini de presentació:

El treball s’entregarà a la biblioteca o al correu electrònic de la biblioteca.

La data màxima d’entrega és el dia 6 d’abril.

 

Premis:

S’exposarà una còpia de tots els treballs presentats durant els dies previs a l’entrega de premis per a la lectura dels usuaris de la biblioteca.

S’atorgarà un premi per a cada categoria consistent en un lot de llibres.

Es farà entrega a tots els participants d’un obsequi i un diploma. 

 

Acte de lliurament dels premis:  

L’entrega de premis serà el dia 21 d’abril a la biblioteca i s’emmarcarà dins els actes de celebració de Sant Jordi.

Es farà una lectura de les tres obres guanyadores.

Les obres premiades quedaran en poder de la biblioteca. Aquesta es reserva el dret a utilitzar-les.

La resta d’obres podran ser recollides durant els 15 dies següents al lliurament dels premis.

 

Jurat:

El jurat està format per un mínim de tres persones, un membre de la biblioteca, un del Servei de Biblioteques i un del grup CLER. S’obre la possibilitat que la biblioteca pugui convidar a formar part del jurat a persones d’altres col·lectius i/o entitats del poble.