FORN D’ANELLS DIGITAL

Com a mesura de prevenció, la revista d’aquest trimestre de moment serà en format electrònic.

La trobareu a https://issuu.com/fornellsdelaselva/docs/fornanells_143_issuu amb totes les edicions anteriors.

 

Moltes gràcies a tots.