LES COMUNICACIONS DE CREMA

ENTRE EL 16 D’OCTUBRE DE 2021 I EL 14 DE MARÇ DE 2022

Us anunciem que les comunicacions de crema pel període comprès entre el 16 d’octubre de 2021 i el 14 de març de 2022, ara es podran tramitar de forma telemàtica a través de la Generalitat de Catalunya.

👉🏼 Link per accedir al tràmit online: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi?category=&moda=2