PROJECTE DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES PLACES DEL CENTRE

ARRAN DEL PROCÉS PARTICIPATIU DEL 2016

Recollint les propostes del procés participatiu realitzat el 2016 s’ha redactat i aprovat el projecte de reforma i millora de les places del centre del poble amb l’objectiu que les tres places formin part d’un sol parc amb continuïtat entre les diferents zones i donant prioritat als vianants.

El pressupost d’execució és de 234.732,61 € i l’actuació es realitzarà entre el 2021 i 2022.