OBRA: RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL