RECORDEM LA LIMITACIÓ DE VELOCITAT A LES VIES VERDES

EL LÍMIT DE VELOCITAT EN GENERAL ÉS DE 20 KM/H I ES REDUEIX A 10 KM/H EN ELS ENCREUAMENTS

Les vies verdes són vies de circulació exclusives per al trànsit no motoritzat, sobretot (però no només) per a vianants i ciclistes. En alguns trams, especialment prop dels nuclis de població, s’avisa que és un traçat compartit amb vehicles, i tots els usuaris han d’extremar les precaucions.  

Al llarg de la ruta els usuaris troben cartells amb el recordatori de la limitació de velocitat. La velocitat de les bicicletes i d’altres vehicles amb assistència elèctrica (no 100 % elèctrics) es limitada a 20 km/h en bona part de la ruta i a 10 km/h en els encreuaments.

L’article 12 del Reglament regulador de l’ús de les vies verdes de Girona llista les normes de compliment obligat pel que fa a l’ordenament de la circulació:

– La circulació prioritària és per la dreta, atès que es tracta d’una via de doble sentit.

– És obligatori avisar abans de fer un avançament i, per fer-lo, es recomana utilitzar un timbre per a bicicletes.

– El límit de velocitat establert és de 20 km/h com a màxim. Quan es fan avançaments de bicicleta a vianants cal adequar la velocitat al pas dels vianants, amb un màxim de 10 km/h, i sempre fer els avançaments per l’esquerra del vianant en el sentit de la marxa.

No es pot interrompre el pas a altres usuaris.

– Cal advertir de maniobres i evitar girs bruscos.

– Cal respectar les prioritats de pas.

– Cal respectar i fer respectar les normes i els senyals de la ruta.

Des del Consorci de les Vies Verdes de Girona i des de l’Ajuntament de Fornells de la Selva, demanem que es compleixin les condicions de seguretat establertes i recordem que la seguretat dels usuaris només la podem garantir entre tots.