SUBVENCIÓ SUBPROGRAMA A3 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 2019