Campanyes institucionals

Les campanyes institucionals de l’ajuntament de Fornells de la Selva s’emmarquen en els diferents contractes amb mitjans de comunicació en els quals es publiciten les diferents activitats que es realitzen al municipi i que l’ajuntament organitza o col·labora.

A continuació es mostren els detalls:

ANY 2019

DIARI DE GIRONA

 • Característiques: Publicitat per la Festa Major 2019.
 • Vigència: període de la festa
 • Cost: 484 
 • Característiques: Difusió i publicitat de la zona industrial del municipi.
 • Vigència: campanya puntual
 • Cost: 580,80 €
 • Característiques: Publicitat Fira Locomoció i Artesania 2019
 • Vigència: període de la fira
 • Cost: 484,00 €

GODO STRATEGIES

 • Característiques: Publicitat Fira Locomoció i Artesania 2019
 • Vigència: actuació puntual dins el marc de la fira
 • Cost: 370,26 €

EL PUNT DIARI 

 • Característiques: Publicitat Fira Locomoció i Artesania 2019
 • Vigència: període de la fira
 • Cost: 847,00 €
 • Característiques: Publicitat per la Festa Major 2019.
 • Vigència: període de la festa
 • Cost: 700,00