Campanyes institucionals

Les campanyes institucionals de l’ajuntament de Fornells de la Selva s’emmarquen en els diferents contractes amb mitjans de comunicació en els quals es publiciten les diferents activitats que es realitzen al municipi i que l’ajuntament organitza o col·labora.

A continuació es mostren els detalls:

ANY 2021

DIARI DE GIRONA SAU

 • Característiques: publicació especial per la promoció econòmica empresarial del polígon de Fornells
 • Vigència: 16 de juny de 2021
 • Cost: 250,00 € +21% IVA 52,50 € = 302,00 €

EMPRESA : VITI AGÈNCIA CREATIVA, SL

 • Característiques: Disseny, producció i subministrament 1.100 unitats calendari 2021 per la promoció i preservació de la memòria històrica del municipi amb la col·laboració del Grup de Recerca
 • Vigència: any 2021
 • Cost: 567,00 € +21% IVA 119,07 € = 686,07 €

EMPRESA : VITI AGÈNCIA CREATIVA, SL

 • Característiques: Disseny, producció i subministrament de lona per el foment de la igualtat de gènere
 • Vigència: permanent
 • Cost: 363,50 € +21% IVA 76,33 € = 439,83 €

ANY 2020

MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA SL – REVISTA  TURISME CATALUNYA

 • Característiques: Publireportatge per donar a conèixer i promocionar el municipi de Fornells de la Selva i atraure el turisme .
 • Vigència: juliol 2020
 • Cost: 300,00 € +21% IVA 63,00 € = 363,00 €

ANY 2019

DIARI DE GIRONA

 • Característiques: Publicitat per la Festa Major 2019.
 • Vigència: període de la festa
 • Cost: 484 
 • Característiques: Difusió i publicitat de la zona industrial del municipi.
 • Vigència: campanya puntual
 • Cost: 580,80 €
 • Característiques: Publicitat Fira Locomoció i Artesania 2019
 • Vigència: període de la fira
 • Cost: 484,00 €

GODO STRATEGIES

 • Característiques: Publicitat Fira Locomoció i Artesania 2019
 • Vigència: actuació puntual dins el marc de la fira
 • Cost: 370,26 €

EL PUNT DIARI 

 • Característiques: Publicitat Fira Locomoció i Artesania 2019
 • Vigència: període de la fira
 • Cost: 847,00 €
 • Característiques: Publicitat per la Festa Major 2019.
 • Vigència: període de la festa
 • Cost: 700,00