Contractes

Contractes majors

FORMALITZACIONS

Any 2021

TERCERA MODIFICACIO DEL CONTRACTE DE NETEJA D’EDIFICIS I ALTRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS Data de publicació: 07/01/22

SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FORNELLS DE LA SELVA Data de publicació: 04/01/22

SERVEI DE CONSERGERIA DE L’ESCOLA PÚBLICA FORN D’ANELLS DE FORNELLS DE LA SELVA Data de publicació: 03/01/22

CONTRACTE DEL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL COLORAINES Data de publicació: 07/09/21

CONTRACTE DE LES OBRES: ACTUACIO CAMI DEL MARGE ESQUERRE DE LA RIERA BUGANTO Data de publicació: 07/09/21

CONTRACTE DE LES OBRES: ACTUACIÓ CAMÍ DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU ONYAR Data de publicació: 07/09/21

CONCESSIO DEMANIAL D’US I EXPLOTACIO DEL BAR DEL CENTRE SOCIAL 1 D’OCTUBRE DE 2017 DE FORNELLS DE LA SELVA Data de publicació: 12/07/21

Contractació de la prestació de serveis a les instal.lacions de la piscina municipal Data de publicació: 12/07/21

CONTRACTE DE SERVEI DE JARDINERIA PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PARCS, JARDINS, MARGES, ARBRAT I ESPAIS PÚBLICS DE FORNELLS DE LA SELVA Data de publicació: 02/06/21

SEGONA MODIFICACIO CONTRACTE SERVEI NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS I ALTRES EQUIPAMENTS PUBLICS Data de publicació: 12/03/21

Any 2020

No s’han realitzat formalitzacions de contractes majors

Any 2019

Primera modificació del contracte de servei de neteja d’edificis municipals i altres equipaments Esmenat en data: 11/06/19

Any 2018

Ampliació del pont del passeig Pep Ventura sobre la via del tren Data de publicació: 24/10/18

Arranjament camí públic d’accés al nucli de població Data de publicació: 03/08/18

Renovació de la gespa artificial del Camp de futbol Data de publicació: 30/07/18

Grades i formació de nous Serveis al Camp de futbol de Fornells de la Selva Data de publicació: 24/07/18

Millora i renovació de serveis i paviments del carrer Sant Cugat de Fornells de la Selva Data de publicació: 01/03/18

Any 2017

Servei de jardineria per a la conservació i manteniment de parcs, jardins, marges, arbrat i espais públics de Fornells de la Selva Data de publicació: 06/11/17

Servei de menjador de la Llar d’infants municipal de Fornells de la Selva Data de publicació: 06/09/17

Any 2016

Autorització administrativa d’ús privatiu per regentar i explotar l’espai de bar del Centre Social Data de publicació: 17/10/16

Polit i repintat del parquet del Pavelló Nou Data de publicació: 04/08/16

ADJUDICACIONS

Any 2020

No s’han realitzat adjudicacions de contractes majors

Any 2019

No s’han realitzat adjudicacions de contractes majors

Any 2018

Recollida i conduccio d’aigües de la zona verda i d’equipaments del carrer Montnegre Data de publicació: 08/10/18

Contractes menors

Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l’any. En aquest enllaç trobaràs l’històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.