Pressupostos

Vols saber una mica més sobre el pressupost de l’ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ajuntament de Fornells de la Selva

Pressupostos per capítols

ANY 2020

Pendents d’aprovació

ANY 2019

PRESSUPOST 2019

Execució trimestral

Podeu consultar l’execució trimestral del pressupost municipal de cada exercici clickant aquest enllaç.

Modificacions pressupostàries

ANY 2020

El pressupost de l’any 2020 està pendent d’aprovació, pel que no es disposa de modificacions pressupostària del mateix any

ANY 2019
modificacio pressupostaria 2019

Objectius d'estabilitat pressupostària

En aquest apartat pots consultar els informes d’intervenció en relació al compliment per part de l’Ajuntament de Fornells de la Selva dels objectius d’estabilitat pressupostària que marca la llei.

 Any 2019

ANY 2018

Liquidació dels pressupostos