Relació de llocs de treball

Personal funcionari

Any 2020

Pendent d’aprovació

Any 2019

funcionari 2019

Personal laboral

Any 2020

Pendent d’aprovació

Any 2019

laboral 2019

Directius i càrrecs de confiança

En la legislatura 2019-2023 l’ajuntament de Fornells de la Selva no disposa de directius ni de càrrecs de confiança

Retribucions

retribucions 2019